กิจกรรม : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศารายละเอียด :
    ตำรวจเบตง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วันนี้ 3 มิ.ย.64 ที่โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง พร้อมด้วยนายอาซัน บาเฮาะ รองนายก อบต.ตาเนาะแมเราะ นายชนกนันท์ พะสุโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย มี พ.ต.ท.ทศพล พลอยงาม รอง ผกก.ป.สภ.เบตง พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ขุนบรรเทิง รองผกก.สส.สภ.เบตง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมชาวบ้านจาเราะปะไต ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง กล่าวว่า วันนี้เป็นการทำ MOU โครงการชุมชนยังยืน ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการณ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีดำเนินการตามโครงการ โดยแต่งตั้งชุดปฏิบัติการบูรณาการปฏิบัติงาน คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการบูรณาการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข ศึกษาธิการ แรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้ครอบคลุม ชัดเจนทุกด้าน เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อดำเนินการ แสวงหาความร่วมมือจากชุมชนโดยการจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน คณะกรรมการประจำคุ้มเป็นชุดทำงานและให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคล ครัวเรือน ทำการกลั่นกรองและรับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด กำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะค้นหาผู้เสพ ทุกคน (เอกซเรย์ 100%) การดำเนินการกับผู้เสพและผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือเพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX และชุมชนบำบัดค้นหาปัญหา และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2564    อ่าน 13 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**