กิจกรรม : วันที่ 17 กันยายน 2564 มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ที่สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19
รายละเอียด :
    วันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ โดย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ประธานสภาอบต. ,สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และอสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,5 และ 6 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพ ให้กับครอบครัวที่สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ที่ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา14 วัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564    อ่าน 16 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**