ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19
สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน