ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19"
  รายละเอียด : สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สถานีกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ

บริจาคเงินผ่าน QR code E-donation​ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ หรือบริจาคเงินผ่านบัญชี

1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0

2.ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 023-6-06799-0

แจ้งความประสงค์รับใบเสร็จดังนี้

- ชื่อ-นามสกุล

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์

- แนบหลักฐานการโอนเงิน

- ระบุ "พลังใจก้าวผ่านวิกฤต COVID-19"

- ส่งมาที่​ อีเมล donation@redcross.or.th
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน