ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ผู้พิการที่รับเงินเบี้ยความพิการจาก อบต.ตาเนาะแมเราะ และได้มีการย้ายภูมิลำเนาทะเบียนบ้านออกจากตำบลตาเนาะแมเราะและได้เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาชุมชน อบต.ตตาเนาะแมเราะ เรื่อง ผู้พิการที่รับเงินเบี้ยความพิการจาก อบต.ตาเนาะแมเราะ และได้มีการย้ายภูมิลำเนาทะเบียนบ้านออกจากตำบลตาเนาะแมเราะและได้เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ขอให้รีบไปติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ภายในเดือนนั้นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานพัฒนาชุมชน อบต.ตาเนาะแมเราะ 073-378272
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน