ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 239/2564 เรื่อง ยกเลิกพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา (ฉบับที่ 18)
  รายละเอียด : คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 239/2564 เรื่อง ยกเลิกพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา (ฉบับที่ 18)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน