ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 240/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจที่มั
  รายละเอียด : คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 240/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดและบาลาเซาะห์ (ฉบับที่ 12)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน