ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ซ่อมแซมไหล่ทาง (แบบวางเกเบี้ยน) ถนนสายอังหมอเหลา หมู่ที่ 2
  รายละเอียด : ประกาศร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ซ่อมแซมไหล่ทาง (แบบวางเกเบี้ยน) ถนนสายอังหมอเหลา หมู่ที่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน