ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะ (แบบวางเกเบี้ยน) ถนนสายเสาดีแทค หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 พ.ค. 2564
2 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 พ.ค. 2564
3 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 เม.ย. 2564
4 ประกาศร่วมตรวจสอบการตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมกั้นห้องอาคารสำนักงานชั้น 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 มี.ค. 2564
5 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 มี.ค. 2564
6 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 ก.พ. 2564
7 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
07 ม.ค. 2564
8 ประการศร่วมตรวจสอบการตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 ม.ค. 2564
9 ประกาศร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง ถนนสายจิบหยู หมู่ที่ 3 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 พ.ย. 2563
10 ร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.15 หมู่ที่ 5 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
26 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35