ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ซ่อมแซมไหล่ทาง (แบบวางเกเบี้ยน) ถนนสายอังหมอเหลา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ก.ย. 2564
2 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
03 ก.ย. 2564
3 ประกาศร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเย่ากำส้าง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 ส.ค. 2564
4 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ก.ค. 2564
5 ร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ขุดดินสไลด์ทับบ้าน บ้าน กม.19 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 มิ.ย. 2564
6 ประกาศ ร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้างโครงการซ่อแซมความเสียหายจากอุทกภัย ถนนสายอัยเยอร์ซอ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 มิ.ย. 2564
7 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
11 มิ.ย. 2564
8 ประกาศร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะ (แบบวางเกเบี้ยน) ถนนสายเสาดีแทค หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
18 พ.ค. 2564
9 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 พ.ค. 2564
10 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36