ข่าว : การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า - สินค้าฮาลาลล์ต้านภัยCOVID19 จังหวัดชายเเดนภาคใต้

รายละเอียด  : การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า - สินค้าฮาลาลล์ต้านภัยCOVID19 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ตาเนาะเเมเราะ (ข้างโรงไฟฟ้า กม.7) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะจำหน่ายหมดผู้แจ้งข่าว : ศอ.บต./ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา / อำเภอเบตง / อบต.ตาเนาะเเมเราะ ประกาศเมื่อ :