ข่าว : ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ
     
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฝ่ายจัดเก็บภาษี อบต.ตาเนาะแมเราะ ขอความร่วมมือประชาชนที่ต้องการชำระภาษี กรุณาชำระผ่านธนาคาร โดยสามารถแสกนผ่านQR CODE ที่ส่งไปให้รายบุคคลทางไปรษณีย์ โดยจะมีกำหนดเวลาหมดเขตภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
     
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     
ฝ่ายจัดเก็บภาษี อบต.ตาเนาะเเมเราะ 073-378-271
     
สำนักปลัด อบต.ตาเนาะเเมเราะ 073-378272ผู้แจ้งข่าว : ฝ่ายจัดเก็บภาษี อบต.ตาเนาะเเมเราะ ประกาศเมื่อ :