ข่าว : เเจ้งเตือนกำหนดการชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เเจ้งเตือนกำหนดการชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 สำหรับผู้ได้รับหนังสือเเจ้งประเมิน (ภดส.6) กำหนดชำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     
ฝ่ายจัดเก็บภาษี 073-378272ผู้แจ้งข่าว : ฝ่ายจัดเก็บภาษี อบต.ตาเนาะเเมเราะ ประกาศเมื่อ :